Bên mời thầu có trách nhiệm gì trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư?

Ngày hỏi:22/07/2020

Theo quy định mới nhất về lựa lựa chọn nhà thầu thì trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, bên mời thầu có trách nhiệm gì? Rất mong nhận được giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 35 Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) thì trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư bên mời thầu có trách nhiệm:

   - Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan có thẩm quyền về quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

   - Bảo đảm trung thực, khách quan, công bằng.

   - Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

   - Bảo mật các tài liệu.

   - Lưu trữ thông tin liên quan theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn