Các biện pháp để bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp nhà nước được quy định ra sao?

Ngày hỏi:06/10/2018

Chào Ban biên tâp, tôi là Nguyễn Viết Quang, tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về việc quản lý và sử dụng vốn của Doanh nghiệp nhà nước. Tôi có thắc mắc mong muốn nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Các biện pháp để bảo toàn và phát triển vốn của Doanh nghiệp nhà nước bao gồm những biện pháp nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các biện pháp để bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp nhà nước được quy định tại Luật Quản lý sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp 2014, cụ thể như sau:

   - Quản lý, sử dụng vốn, tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;

   - Mua bảo hiểm tài sản;

   - Xử lý tổn thất tài sản, nợ không có khả năng thu hồi;

   - Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, nợ phải thu khó đòi, giảm giá các khoản đầu tư tài chính dài hạn, bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn