Các Bộ, cơ quan trung ương và cơ quan khác có trách nhiệm gì trong hoạt động đầu tư theo phương thức PPP?

Ngày hỏi:29/07/2020

Xin hỏi về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động đầu tư theo phương thức PPP theo quy định mới nhất. Các Bộ, cơ quan trung ương và cơ quan khác có nhiệm vụ như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các Bộ, cơ quan trung ương và cơ quan khác có trách nhiệm gì trong hoạt động đầu tư theo phương thức PPP?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điều 92 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, cơ quan trung ương, cơ quan khác bao gồm:

   - Thực hiện quản lý, hướng dẫn về đầu tư theo phương thức PPP trong lĩnh vực, phạm vi quản lý.

   - Thực hiện trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 94 của Luật này đối với dự án PPP thuộc thẩm quyền.

   - Hằng năm tổng hợp, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện dự án PPP thuộc phạm vi quản lý của ngành.

   - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn