Các giao dịch thu, chi trên tài khoản ngoại tệ trước đầu tư ra nước ngoài được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:13/12/2016

Tôi tên là Thành Quang, địa chỉ mail thanh_quang_098****@gmail.com, tôi muốn hỏi: Các giao dịch thu, chi trên tài khoản ngoại tệ trước đầu tư ra nước ngoài được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào hướng dẫn về điều này? Tôi làm việc tại một ngân hàng thương mại, chi nhánh nước ngoài. Do yêu cầu công việc và cũng là sự quan tâm, tôi thường xuyên tìm hiểu các quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Nhưng vẫn còn một số điều chưa rõ lắm, nêu trên. Mong các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giùm tôi. Trân trọng cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các giao dịch thu, chi trên tài khoản ngoại tệ trước đầu tư ra nước ngoài được hướng dẫn tại Điều 17 Thông tư 12/2016/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, theo đó:

   1. Các giao dịch thu:

   a) Thu chuyển khoản từ tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư;

   b) Thu ngoại tệ mua từ tổ chức tín dụng được phép phù hợp với quy định của pháp luật;

   c) Thu chuyển ngoại tệ về Việt Nam trong trường hợp nhà đầu tư không sử dụng hết số tiền chuyển ra nước ngoài để đáp ứng các chi phí cho hoạt động hình thành dự án đầu tư ở nước ngoài hoặc được bên nước ngoài hoàn lại các khoản chi phí cho hoạt động hình thành dự án đầu tư ở nước ngoài.

   2. Các giao dịch chi:

   a) Chi chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho các Mục đích quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định 83/2015/NĐ-CP;

   b) Chi bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép;

   c) Chi chuyển khoản vào tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về các giao dịch thu, chi trên tài khoản ngoại tệ trước đầu tư ra nước ngoài, được quy định tại Thông tư 12/2016/TT-NHNN. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn