Các giao dịch thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư bằng ngoại tệ trong hoạt động dầu khí

Ngày hỏi:31/12/2018

Theo tôi được biết Ngân hàng nhà nước vừa mới ban hành văn bản về quản lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định nay thì Các giao dịch thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư bằng ngoại tệ trong hoạt động dầu khí được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các giao dịch thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư bằng ngoại tệ trong hoạt động dầu khí
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 10 Thông tư 31/2018/TT-NHNN, có hiệu lực ngày 01/02/2019, quy định các giao dịch thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư bằng ngoại tệ trong hoạt động dầu khí như sau:

   1. Các giao dịch thu:

   - Thu chuyển khoản từ tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư;

   - Thu ngoại tệ mua từ tổ chức tín dụng được phép phù hợp với quy định của pháp luật để phục vụ đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí;

   - Thu ngoại tệ từ các khoản thu hồi vốn (chi phí) nhà đầu tư được nhận theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định 124/2017/NĐ-CP;

   - Thu chuyển vốn đầu tư về Việt Nam trong trường hợp chuyển nhượng vốn đầu tư ở nước ngoài, giảm vốn đầu tư, thanh lý hoặc chấm dứt hoạt động đầu tư ở nước ngoài;

   - Thu lợi nhuận và các thu nhập hợp pháp chuyển về nước từ hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí;

   - Thu nợ gốc và lãi của các khoản cho vay của nhà đầu tư đối với chính pháp nhân thực hiện dự án đầu tư trong hoạt động dầu khí ở nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;

   - Thu hồi nợ từ bên được bảo lãnh liên quan đến các khoản bảo lãnh của nhà đầu tư cho chính pháp nhân thực hiện dự án đầu tư trong hoạt động dầu khí ở nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;

   - Thu chuyển số dư trong trường hợp thay đổi tài khoản vốn đầu tư theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Thông tư này;

   - Các giao dịch thu hợp pháp khác liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.

   2. Các giao dịch chi:

   - Chi chuyển khoản vốn đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí;

   - Chi cho vay đối với chính pháp nhân thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài trong hoạt động dầu khí phù hợp với quy định của pháp luật;

   - Chi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh liên quan đến khoản bảo lãnh của nhà đầu tư cho chính pháp nhân thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài trong hoạt động dầu khí phù hợp với quy định của pháp luật;

   - Chi bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép;

   - Chi chuyển khoản vào tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư;

   - Các giao dịch chi hợp pháp khác liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.

   Trên đây là quy định về các giao dịch thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư bằng ngoại tệ trong hoạt động dầu khí.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn