Các thông tin báo cáo kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu trong năm

Ngày hỏi:03/08/2019

Cho tôi hỏi, hiện nay việc cung cấp các thông tin báo cáo kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu trong năm được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các thông tin báo cáo kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu trong năm quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT về quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, cụ thể như sau:

   a) Kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu;

   b) Công tác phổ biến, quán triệt việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu;

   c) Phân cấp trong đấu thầu;

   d) Công tác thanh tra, kiểm tra về đấu thầu;

   đ) Công tác đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu;

   e) Giải quyết kiến nghị và xử lý vi phạm về đấu thầu;

   g) Thông tin về nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại các dự án/gói thầu;

   h) Các nội dung khác (nếu có).

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT