Các thông tin về đấu thầu để phục vụ việc theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu

Ngày hỏi:11/12/2017

Các thông tin về đấu thầu để phục vụ việc theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu bao gồm những thông tin nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Khánh Hùng, tôi thấy gần đây việc công khai thông tin về hoạt động của các cơ quan nhà nước được thực hiện một cách nghiêm chỉnh, vậy cho tôi hỏi các thông tin về đấu thầu để phục vụ việc theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu bao gồm những thông tin nào? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản pháp lý nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các thông tin về đấu thầu để phục vụ việc theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu được quy định tại Điều 6 Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT về quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành (có hiệu lực từ ngày 01/03/2018), cụ thể như sau:

   1. Các thông tin về đấu thầu để phục vụ việc theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu bao gồm:

   a) Thông tin về dự án;

   b) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

   c) Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển;

   d) Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu;

   đ) Danh sách ngắn;

   e) Kết quả lựa chọn nhà thầu;

   g) Hợp đồng;

   h) Kiến nghị;

   i) Hủy thầu;

   k) Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

   l) Kết quả thanh tra, kiểm tra về đấu thầu theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ đã phê duyệt;

   m) Thông tin về nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại từng dự án/gói thầu;

   n) Thông tin khác có liên quan.

   2. Việc cung cấp nội dung chi tiết của các thông tin quy định tại Khoản 1 Điều này được thực hiện theo các biểu mẫu dưới dạng webform trên Hệ thống mạng.1. Các thông tin về đấu thầu để phục vụ việc theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu bao gồm:

   a) Thông tin về dự án;

   b) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

   c) Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển;

   d) Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu;

   đ) Danh sách ngắn;

   e) Kết quả lựa chọn nhà thầu;

   g) Hợp đồng;

   h) Kiến nghị;

   i) Hủy thầu;

   k) Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

   l) Kết quả thanh tra, kiểm tra về đấu thầu theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ đã phê duyệt;

   m) Thông tin về nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại từng dự án/gói thầu;

   n) Thông tin khác có liên quan.

   2. Việc cung cấp nội dung chi tiết của các thông tin quy định tại Khoản 1 Điều này được thực hiện theo các biểu mẫu dưới dạng webform trên Hệ thống mạng.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về các thông tin về đấu thầu để phục vụ việc theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn