Các túi đựng hồ sơ khi đấu thầu thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

Ngày hỏi:16/09/2019

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì các túi đựng hồ sơ khi đấu thầu thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các túi đựng hồ sơ khi đấu thầu thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư quy định tại Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT. Cụ thể như sau:

   - Tên và địa chỉ của nhà đầu tư;

   - Tên người nhận là tên Bên mời thầu theo quy định tại Mục 1.1 CDNĐT;

   - Tên dự án theo quy định tại Mục 1.6 CDNĐT;

   - Ghi dòng chữ cảnh báo: “không được mở trước thời điểm mở HSĐXKT” đối với túi đựng HSĐXKT và túi đựng HSĐXKT sửa đổi, HSĐXKT thay thế (nếu có); “không được mở trước thời điểm mở HSĐXTC” đối với túi đựng HSĐXTC và túi đựng KSĐXTC sửa đổi, HSĐXTC thay thế (nếu có),

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn