Căn cứ lập, thẩm định, quyết định chương trình, dự án đầu tư công theo quy định mới nhất

Ngày hỏi:04/01/2019

Ban biên tập có thể cung cấp thông tin giúp tôi về căn cứ lập, thẩm định, quyết định chương trình, dự án đầu tư công theo quy định mới nhất được không? Xin cảm ơn Ban biên tập 

Nhật Quỳnh (quynh***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ lập, thẩm định, quyết định chương trình, dự án đầu tư công được quy định tại Điều 40 Luật Đầu tư công 2014 như sau:

   - Chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

   - Quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch. (Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 5 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018)

   - Sự cần thiết của chương trình, dự án.

   - Mục tiêu của chương trình, dự án.

   - Chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

   - Khả năng huy động và cân đối nguồn vốn đầu tư công và các nguồn vốn khác để thực hiện chương trình, dự án.

   Trên đây là nội dung quy định về căn cứ lập, thẩm định, quyết định chương trình, dự án đầu tư công. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Đầu tư công 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn