Chế độ báo cáo đối với quy hoạch phát triển điện gió

Ngày hỏi:19/09/2018

Đơn vị tôi đang thực hiện dự án điện gió tại Bình thuận, tôi đang tìm hiểu về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam, cho tôi hỏi chế độ báo cáo đối với quy hoạch phát triển điện gió được thực hiện như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  • Tại Khoản 6 Điều 1 Quyết định 39/2018/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 37/2011/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển dự án điện gió tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành, theo đó chế độ báo cáo được quy định như sau:

   1. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi bản sao Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được chứng thực về Bộ Công Thương để theo dõi quản lý.

   2. Hằng năm, trước ngày 15 tháng 01 và ngày 15 tháng 7, Ủy ban nhân dân các tỉnh có các dự án điện gió phải có báo cáo định kỳ 6 tháng liền trước về hoạt động đăng ký đầu tư và tình hình triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Công Thương để quản lý, theo dõi thực hiện.

   Trên đây là nội dung tư vấn liên quan đến vấn đề chế độ báo cáo đối với quy hoạch phát triển điện gió.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn