Chỉ định thầu cho đơn vị trực thuộc có bị vi phạm không?

Ngày hỏi:25/04/2017

Theo phản ánh của ông Ngô Phú An, hiện ông đang công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước. Văn phòng ông có một đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Tin học - Công báo (đơn vị sự nghiệp trực thuộc và hạch toán độc lập) có chức năng thực hiện các dự án công nghệ thông tin. Văn phòng được giao làm chủ đầu tư một dự án về công nghệ thông tin. Ông An muốn biết, Văn phòng có được áp dụng hình thức chỉ định thầu cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện gói thầu của dự án không (gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu)? Việc chỉ định thầu cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện như vậy có vi phạm các hành vi bị cấm trong Luật Đấu thầu hoặc bị sai quy định không?

  Nội dung này được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có giá trị không quá 500 triệu đồng thuộc trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu. Trong đó, việc thực hiện chỉ định thầu phải đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật Đấu thầu 2013.

   Đối với trường hợp của ông An, nếu đơn vị sự nghiệp đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm a, b, c, d và e Khoản 1, Điều 5 Luật Đấu thầu và đủ năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của gói thầu thì có thể được chỉ định thầu theo quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn