Chỉ định thầu rút gọn có phải đưa lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không?

Ngày hỏi:31/01/2020

Anh chị cho tôi hỏi: Trường hợp chỉ định thầu rút gọn có phải đưa lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không? Mong nhận được giải đáp. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chỉ định thầu rút gọn có phải đưa lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 26 Điều 4 Luật đấu thầu 2013 quy định: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là hệ thống công nghệ thông tin do cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu xây dựng và quản lý nhằm mục đích thống nhất quản lý thông tin về đấu thầu và thực hiện đấu thầu qua mạng.

   Mặt khác tại Điều 8 Luật đấu thầu 2013 quy định các thông tin phải được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cụ thể:

   - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

   - Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển;

   - Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu;

   - Danh sách ngắn;

   - Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

   - Kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng;

   - Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

   - Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu;

   - Danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án có sử dụng đất;

   - Cơ sở dữ liệu về nhà thầu, nhà đầu tư, chuyên gia đấu thầu, giảng viên đấu thầu và cơ sở đào tạo về đấu thầu;

   - Thông tin khác có liên quan.

   Căn cứ Luật đấu thầu 2013 và Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT quy định đối với trường hợp chỉ định thầu thì phải lập kế hoạch lựa chọn thầu theo quy định.

   Như vậy, khi thực hiện lựa chọn thầu với hình thức chỉ định thầu rút gọn thì các thông tin liên quan đến đấu thầu quy định trên phải đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn