Chi nhánh công ty có được chỉ định thầu từ chủ đầu tư không?

Ngày hỏi:10/09/2019

Chi nhánh tại một tỉnh khác có đăng ký hoạt động (theo sự ủy quyền của công ty), có con dấu riêng, mã số thuế, tài khoản riêng, là đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty thì có đủ điều kiện để được chủ đầu tư chỉ định thầu tư vấn khảo sát thiết kế công trình không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chi nhánh công ty có được chỉ định thầu từ chủ đầu tư không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu 2013 quy định điều kiện của nhà thầu như sau:

   Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

   a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

   b) Hạch toán tài chính độc lập;

   c) Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

   d) Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

   đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

   e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

   g) Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

   h) Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

   Ngoài ra, că cứ Khoản 1, 2 và Khoản 5 Điều 84 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

   Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân.

   Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân.

   Người đứng đầu chi nhánh thực hiện nhiệm vụ theo uỷ quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được uỷ quyền.

   Theo đó, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân nên không có tài sản độc lập và không tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó => Không thể hoạch toán tài chính độc lập.

   Như vậy, chi nhánh trên không đủ tư cách hợp lệ để được đề nghị chỉ định thầu.

   Trên đây là nội dung tư vấn, chúng tôi phản hồi đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn