Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư về kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là bao nhiêu?

Ngày hỏi:23/09/2019

Xin chào ban biên tập, tôi có thắc mắc như sau: Đơn vị tham gia đấu thấu mời hội đồng tư vấn để giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu của nhà đầu tư là 0,02% giá dự thầu. Đơn vị kia áp dụng chi phí này đối với giá dự thầu 5 tỷ với chi phí là 100 triệu đồng. Cho tôi hỏi đơn vị áp dụng chi phí như thế có đúng không? Xin tư vấn giúp tôi

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 190/2015/TT-BTC thì Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:

   1. Trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu do người có thẩm quyền giải quyết, chi phí giải quyết kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu được nhà thầu có kiến nghị nộp cho bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn theo phân cấp quy định tại Khoản 1 Điều 119 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Bộ phận thường trực giúp việc thực hiện các nhiệm vụ về hành chính do Chủ tịch Hội đồng tư vấn quy định, tiếp nhận và quản lý chi phí do nhà thầu có kiến nghị nộp.

   2. Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu là 0,02% giá dự thầu của nhà thầu có kiến nghị nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.

   Như vậy, chi phí cho đội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị tối đa là 50.000.000 đồng. Do đó, đơn vị lại áp dụng chi phí là 100 triệu đồng đối với giá dự thầu 5 tỷ đồng là không đúng quy định. Đơn vị cần điều chỉnh lại Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư về kết quả lựa chọn nhà thầu cho phù hợp với quy định.

   Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn