Chi phí chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án đầu tư PPP của bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Ngày hỏi:10/05/2018

Chi phí chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án đầu tư PPP của bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Quỳnh Như, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Vừa qua, tôi được biết Chính phủ đã ban hành Nghị định mới quy định về vấn đề này. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, theo quy định mới thì chi phí chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án đầu tư PPP của bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (có hiệu lực thi hành từ ngày 19/6/2018) thì chi phí chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án đầu tư PPP của bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định cụ thể như sau:

   1. Chi phí chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án bao gồm:

   a) Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi;

   b) Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư;

   c) Hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm chi phí giám sát thực hiện hợp đồng dự án, chất lượng công trình;

   d) Công bố dự án;

   đ) Hoạt động của đơn vị đầu mối quản lý hoạt động PPP;

   e) Thuê tư vấn hỗ trợ cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ theo quy định tại khoản 7 Điều 8 Nghị định này;

   g) Tổ chức hội nghị, hội thảo có liên quan;

   h) Chi phí khác.

   2. Chi phí quy định tại các điểm a và b khoản 1 Điều này được phân bổ từ các nguồn vốn sau đây:

   a) Ngân sách nhà nước theo cân đối trong kế hoạch chi đầu tư phát triển của bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

   b) Hỗ trợ chuẩn bị đầu tư quy định tại Điều 6 Nghị định này;

   c) Thu từ việc bán hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư;

   d) Do nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án hoàn trả;

   đ) Các nguồn vốn hợp pháp khác.

   3. Chi phí quy định tại các điểm c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước trong kế hoạch chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên của bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

   Trên đây là nội dung tư vấn về chi phí chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án đầu tư PPP của bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 63/2018/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Dự án đầu tư
  Dự án PPP
  Dự án đối tác công tư
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn