Chi phí, nguồn vốn thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư trong Bộ Quốc phòng

Ngày hỏi:05/03/2019

Tìm hiểu các quy định liên quan đến hoạt động giám sát, đánh giá dự án đầu tư của các cơ quan trong Bộ Quốc phòng để phục vụ cho yêu cầu công việc của công ty. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Chi phí, nguồn vốn thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư trong Bộ Quốc phòng được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chi phí, nguồn vốn thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư trong Bộ Quốc phòng quy định tại Điều 31 Thông tư 99/2017/TT-BQP hướng dẫn về công tác giám sát và đánh giá đầu tư trong Bộ Quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành. Cụ thể là:

   - Chi phí thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều 52 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP .

   - Nguồn vốn thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư

   + Kinh phí sự nghiệp, kinh phí thường xuyên cho công tác giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư theo kế hoạch hàng năm của cơ quan, đơn vị thực hiện công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư trong Bộ Quốc phòng.

   + Chi phí chuẩn bị đầu tư chương trình, dự án.

   + Trong tổng mức đầu tư chương trình, dự án.

   + Trong chi phí khai thác, vận hành dự án.

   - Đối tượng sử dụng

   + Các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công của Bộ Quốc phòng, đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng.

   + Cơ quan được giao chuẩn bị dự án đầu tư.

   + Chủ đầu tư.

   + Chủ sử dụng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn