Chi phí phát sinh trong lựa chọn thầu của dự án của Bộ sẽ sử dụng nguồn nào để chi trả?

Ngày hỏi:15/10/2019

Xin chào Ban biên tập: Các chi phí phát sinh trong việc lựa chọn thầu thực hiện dự án của Bộ được lấy từ nguồn nào? Mong nhận được phản hồi từ anh chị.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 5 Nghị định 63/2015/NĐ-CP quy định các chi phí phát sinh trong việc lựa chọn thầu thực hiện dự án của Bộ được quy định như sau:

   - Ngân sách nhà nước theo cân đối trong kế hoạch chi đầu tư phát triển của bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

   - Hỗ trợ chuẩn bị đầu tư quy định tại Điều 6 Nghị định này;

   - Thu từ việc bán hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư;

   - Do nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án hoàn trả;

   - Các nguồn vốn hợp pháp khác.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đấu thầu
  Lựa chọn nhà thầu
  Nhà thầu
  Người trúng thầu
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn