Chi phí quản lý dự án xây dựng gồm những nội dung gì?

Ngày hỏi:16/01/2019

Tôi là Hoàng Anh, mới được chuyển về công tác tại Ban quản lý dự án của một công ty đầu tư xây dựng. Vì mới được chuyển qua công tác tại vị trí mới nên một số quy định tôi không nắm rõ. Có vướng mắc sau tôi mong nhận được phnar hồi: Chi phí quản lý dự án xây dựng gồm những nội dung gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chi phí quản lý dự án xây dựng gồm những nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định 32/2015/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng, cụ thể như sau:

   - Tiền lương của cán bộ quản lý dự án;

   - Tiền công trả cho người lao động theo hợp đồng;

   - Các khoản phụ cấp lương; tiền thưởng; phúc lợi tập thể; các khoản đóng góp (bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; kinh phí công đoàn, trích nộp khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân được hưởng lương từ dự án);

   - Ứng dụng khoa học công nghệ, quản lý hệ thống thông tin công trình, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ quản lý dự án;

   - Thanh toán các dịch vụ công cộng;

   - Vật tư văn phòng phẩm;

   - Thông tin, tuyên truyền, liên lạc;

   - Tổ chức hội nghị có liên quan đến dự án;

   - Công tác phí; thuê mướn;

   - Sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ quản lý dự án;

   - Chi phí khác và chi phí dự phòng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn