Chi phí thực hiện giám định tư pháp xây dựng

Ngày hỏi:31/08/2017

Chi phí thực hiện giám định tư pháp xây dựng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Hồ Bảo Tường. Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định liên quan đến giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng. Tôi có một thắc mắc cần Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp cho tôi. Cho tôi hỏi, theo quy định pháp luật thì chi phí thực hiện giám định tư pháp xây dựng bao gồm các loại chi phí nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Hồ Bảo Tường (baotuong*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chi phí thực hiện giám định tư pháp xây dựng
   (ảnh minh họa)
  • Chi phí thực hiện giám định tư pháp xây dựng được quy định tại Điều 15 Thông tư 04/2014/TT-BXD hướng dẫn về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành. Cụ thể là:

   1. Tổ chức giám định tư pháp xây dựng xác định chi phí giám định trên cơ sở đối tượng, nội dung trưng cầu giám định, khối lượng công việc giám định cần thực hiện và thoả thuận với bên yêu cầu giám định. Chi phí thực hiện giám định được xác định bằng cách lập dự toán theo các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và phù hợp với khối lượng công việc của đề cương đã được chấp thuận. Chi phí giám định tư pháp xây dựng bao gồm một số hoặc toàn bộ các chi phí sau:

   a) Chi phí lập đề cương giám định tư pháp;

   b) Chi phí khảo sát hiện trạng công trình, hạng mục công trình hoặc bộ phận công trình xây dựng (nếu có);

   c) Chi phí lấy mẫu thí nghiệm, chi phí thí nghiệm;

   d) Chi phí nghiên cứu hồ sơ tài liệu;

   Đ) Chi phí tính toán, thẩm tra, chi phí đánh giá, lập báo cáo và kết luận;

   e) Chi phí vận chuyển, chi phí quản lý;

   g) Chi phí liên quan đến việc tham gia quá trình tố tụng và các chi phí cần thiết khác.

   2. Cá nhân giám định tư pháp xây dựng khi thực hiện việc giám định được hưởng chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp và các chi phí khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn về chi phí thực hiện giám định tư pháp xây dựng. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 04/2014/TT-BXD.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn