Chi phí trong đấu thầu qua mạng bao gồm những chi phí nào?

Ngày hỏi:06/05/2019

Sắp tới tôi sẽ tham gia khóa học đào tạo nghiệp vụ đấu thầu. Nhưng có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Thắc mắc có nội dung: Chi phí trong đấu thầu qua mạng bao gồm những chi phí nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chi phí trong đấu thầu qua mạng bao gồm những chi phí nào?
   (ảnh minh họa)
  • Chi phí trong đấu thầu qua mạng bao gồm những chi phí quy định tại Khoản 3 Điều 13 Luật đấu thầu 2013, theo đó bao gồm những chi phí sau:

   - Chi phí tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu và các chi phí khác;

   - Chi phí trong lựa chọn nhà thầu bao gồm:

   + Chi phí liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và tham dự thầu thuộc trách nhiệm của nhà thầu;

   + Chi phí liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu được xác định trong tổng mức đầu tư hoặc dự toán mua sắm;

   + Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển được phát miễn phí cho nhà thầu;

   + Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được bán hoặc phát miễn phí cho nhà thầu.

   - Chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư bao gồm:

   + Chi phí liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và tham dự thầu thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư;

   + Chi phí liên quan đến quá trình lựa chọn nhà đầu tư được bố trí từ vốn nhà nước, các nguồn vốn hợp pháp khác và được xác định trong tổng mức đầu tư;

   + Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án phải trả chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư;

   + Hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được bán cho nhà đầu tư.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn