Chi phí và lưu trữ hồ sơ trong lựa chọn nhà thầu tại cơ sở y tế công lập

Ngày hỏi:05/08/2019

Được biết Bộ Y tế vừa ban hành văn bản về đầu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập. Anh chị cho tôi hỏi chi phí và lưu trữ hồ sơ trong lựa chọn nhà thầu tại cơ sở y tế công lập được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 15/2019/TT-BYT (có hiệu lực ngày 01/10/2019) thì Chi phí và lưu trữ hồ sơ trong lựa chọn nhà thầu như sau:

   1. Chi phí trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (sau đây viết tắt là Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

   2. Lưu trữ hồ sơ trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

   Trên đây là quy định về chi phí và lưu trữ hồ sơ trong lựa chọn nhà thầu tại cơ sở y tế công lập.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Lựa chọn nhà thầu
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT