Chủ đầu tư phải thực hiện công việc gì trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án công nghệ thông tin?

Ngày hỏi:11/09/2019

Trong gian đoạn chuẩn bị đầu tư dự án công nghệ thông tin thì chủ đầu tư phải thực hiện các công việc cơ bản nào? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ vào Điều 11 Nghị định 73/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2019) quy định các công việc mà chủ đầu tư phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

   *Nội dung công việc chuẩn bị đầu tư bao gồm:

   - Lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án;

   - Thực hiện khảo sát;

   - Lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án.

   Chủ đầu tư tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân lập nhiệm vụ khảo sát, thực hiện khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Một tổ chức, cá nhân tư vấn có thể đồng thời thực hiện khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế-kỹ thuật.

   Giai đoạn chuẩn bị đầu tư kết thúc khi người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt dự án.

   Trên đây là nội dung công việc mà chủ đầu tư phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án công nghệ thông tin.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn