Chưa có GCN đăng ký đầu tư có được thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam?

Ngày hỏi:17/12/2018

Công ty tôi là công ty ở Mỹ (chủ là người Việt Nam) muốn đầu tư thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam, công ty đang xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và muốn tiết kiệm thời gian nên muốn thành lập doanh nghiệp lúc này luôn, thì có được không (Công ty đã có dự án đầu tư rồi và đang xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chưa có GCN đăng ký đầu tư có được thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Luật Đầu tư 2014 thì nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

   Do đó: Đối với trường hợp công ty bạn được thành lập và hoạt động ở Mỹ thì được xác định là nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

   Tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 22 Luật Đầu tư 2014 quy định:

   "Điều 22. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

   1. Nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật. Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

   a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ quy định tại khoản 3 Điều này;

   b) Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

   - Thứ nhất: Về tỷ lệ sở hữu vốn:

   + Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

   + Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;

   + Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc hai trường hợp trên thì thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

   - Thứ hai: Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

   Do đó: Đối với trường hợp công ty bạn chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì chưa đủ điều kiện để thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn