Chưa làm xong dự toán có thể thành lập tổ chuyên gia đấu thầu trước không?

Thưa luật sư, công ty tôi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hiện nay công ty tôi đang trong quá trình làm thủ tục chào hàng cạnh tranh rút gọn sửa chữa xe bồn tưới nước cho công ty công viên cây xanh. Hiện nay, chưa làm xong dự toán nhưng có thể thành lập tổ thẩm định đấu thầu trước được không ạ? Cảm ơn luật sư đã tư vấn!

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo thông tin mà bạn cung cấp thì công ty bạn đang thực hiện thủ tục chào hàng cạnh tranh rút gọn sửa chữa xe bồn tưới nước cho công ty công viên cây xanh. Tuy nhiên, do công ty bạn chưa làm xong dự toán nên trường hợp này công ty chưa thể thành lập tổ thẩm định đấu thầu trước được. Sở dĩ như vậy là bởi vì:

   Căn cứ theo quy định tại Điều 59 Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu thì quy trình để một công ty chào hàng cạnh tranh rút gọn bao gồm:

   Bước 1: Chuẩn bị và gửi bản yêu cầu báo giá

   + Bản yêu cầu báo giá được lập bao gồm các nội dung về phạm vi công việc, yêu cầu về kỹ thuật, thời hạn hiệu lực của báo giá, thời điểm nộp báo giá, các yêu cầu về bảo hành, bảo trì, đào tạo, chuyển giao, dự thảo hợp đồng, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá (tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành bản yêu cầu báo giá) và các nội dung cần thiết khác, không nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu;

   + Sau khi bản yêu cầu báo giá được duyệt, bên mời thầu đăng tải thông báo mời chào hàng trên một tờ báo được phát hành rộng rãi trong một ngành, một tỉnh hoặc hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc gửi trực tiếp bản yêu cầu báo giá cho tối thiểu 03 nhà thầu có khả năng thực hiện gói thầu. Trường hợp gửi trực tiếp, nếu trước thời điểm đóng thầu có bất kỳ nhà thầu nào khác đề nghị được tham gia chào hàng thì bên mời thầu phải gửi bản yêu cầu báo giá cho nhà thầu đó. Bản yêu cầu báo giá được phát hành miễn phí theo hình thức gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, thư điện tử (email) hoặc bằng fax.

   Bước 2: Nộp và tiếp nhận báo giá

   + Nhà thầu chuẩn bị và nộp 01 báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Việc nộp báo giá có thể thực hiện theo hình thức gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, thư điện tử (email) hoặc bằng fax;

   + Bên mời thầu chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin trong báo giá của từng nhà thầu. Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp báo giá, bên mời thầu lập văn bản tiếp nhận các báo giá được nộp trước thời điểm đóng thầu bao gồm các nội dung như: Tên nhà thầu, giá chào, thời gian có hiệu lực của báo giá và gửi văn bản tiếp nhận này đến các nhà thầu đã nộp báo giá.

   Bước 3: Đánh giá các báo giá (tối đa không quá 10 ngày)

   + Bên mời thầu so sánh các báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Báo giá được xác định đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá và có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất và không vượt giá gói thầu sẽ được đề nghị lựa chọn;

   + Trong quá trình đánh giá, trường hợp cần thiết bên mời thầu mời nhà thầu có giá chào thấp nhất sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) đến thương thảo hợp đồng.

   Bước 4: Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu

   (Thời gian thẩm định không quá 04 ngày và thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa không quá 03 ngày)

   Việc trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại Điều 20 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

   Bước 5: Hoàn thiện và ký kết hợp đồng

   Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh, biên bản thương thảo hợp đồng và các tài liệu liên quan khác.

   Như vậy, theo quy trình thực hiện thủ tục chào hàng cạnh tranh rút gọn thì công ty bạn phải hoàn tất những giấy tờ ghi nhận về phạm vi công việc, yêu cầu về kỹ thuật, thời hạn hiệu lực của báo giá, thời điểm nộp báo giá, các yêu cầu về bảo hành, bảo trì, đào tạo, chuyển giao, dự thảo hợp đồng,...

   Sau khi bản yêu cầu báo giá được bên bên mời thầu xem xét, đánh giá, nếu không có vấn đề gì sai sót thì bên nhà thầu sẽ đề nghị lựa chọn nhà thầu, từ đó, việc thành lập tổ thẩm định lựa chọn nhà thầu mới được đưa ra. Do đó, đối với trường hợp của công ty bạn nếu chưa làm xong dự toán thì chưa thể thành lập tổ thẩm định đấu thầu trước.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn