Chương trình giáo dục bắt buộc đối với học sinh trung học là người Việt Nam tại trường quốc tế

Ngày hỏi:18/05/2017

Học sinh trung học là người Việt Nam tại trường quốc tế phải học chương trình giáo dục bắt buộc gì? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Thạch Thảo, hiện đang sống và làm việc tại Đồng Nai. Tôi muốn biết học sinh trung học là người Việt Nam tại trường quốc tế phải học chương trình giáo dục bắt buộc gì? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chương trình giáo dục bắt buộc đối với học sinh trung học là người Việt Nam tại trường quốc tế
   (ảnh minh họa)
  • Chương trình giáo dục bắt buộc đối với học sinh trung học là người Việt Nam tại trường quốc tế được quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 34 /2014/TT-BGDĐT hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, theo đó:

   Đối với giáo dục trung học

   - Học sinh là công dân Việt Nam học tập tại trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông hoặc cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông của trường phổ thông có nhiều cấp học có vốn đầu tư nước ngoài phải học chương trình Việt Nam học để có kiến thức phổ thông, cơ bản, hiện đại, có tính hệ thống về lịch sử, địa lí, văn hoá, truyền thống, phong tục, tập quán của Việt Nam.

   - Mục tiêu: Bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, sự trân trọng đối với các di sản lịch sử của dân tộc và truyền thống anh hùng trong dựng nước, giữ nước của cha ông. Đồng thời phát triển những phẩm chất cần thiết của người công dân: thái độ tích cực vì xã hội, tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng, yêu lao động, sống nhân ái, có kỷ luật, tôn trọng và làm theo pháp luật, có ý thức tự cường dân tộc, sẵn sàng tham gia xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

   - Thời lượng: Không ít hơn 90 phút/tuần, học ở các lớp trung học cơ sở và trung học phổ thông.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về chương trình giáo dục bắt buộc đối với học sinh trung học là người Việt Nam tại trường quốc tế. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo tại Thông tư 34 /2014/TT-BGDĐT hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn