Chuyển nhượng dự án đầu tư có phải điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không?

Ngày hỏi:29/10/2019

Công ty tôi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để thực hiện dự án, tuy nhiên, do thiếu kinh phí thực hiện nên chuyển nhượng dự án này lại cho một công ty khác, đồng thời chúng tôi sử dụng dự án này để góp vốn vào công ty đó. Vậy cho hỏi công ty mới này có phải thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chuyển nhượng dự án đầu tư có phải điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 2 Điều 45 Luật đầu tư 2014 quy định Chuyển nhượng dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 40 của Luật này kèm theo hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư để điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện dự án.

   Hồ sơ gồm:

   - Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

   - Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.

   - Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư.

   - Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 33 của Luật này liên quan đến các nội dung điều chỉnh.

   => Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp là dự án này đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nên khi chuyển nhượng dự án này sang công ty khác, thì công ty mới này phải thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mà cụ thể là điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện dự án.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT