Có được gộp các công trình tương tự thành một gói thầu?

Ngày hỏi:07/03/2017

Đơn vị của ông Nguyễn Quốc Thái (tỉnh Đồng Tháp) thực hiện một số công trình xây lắp có tính chất tương tự, được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán riêng biệt. Ông Thái hỏi, khi trình kế hoạch lựa chọn thầu, có thể gộp các gói thầu này để lựa chọn nhà thầu một lần có được không?

  Nội dung này được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tư vấn như sau:

  • Việc xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo Điều 33 Luật Đấu thầu, trong đó, việc phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ của dự án, dự toán mua sắm và quy mô gói thầu hợp lý.

   Đối với câu hỏi của ông Thái, việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong đó có nội dung phân chia dự án thành các gói thầu phải thực hiện theo quy định nêu trên.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn