Có được phép cho thuê tài sản cố định của doanh nghiệp nhà nước hay không?

Ngày hỏi:11/11/2016

Có được phép cho thuê tài sản cố định của Doanh nghiệp nhà nước hay không? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang làm việc tại Công ty TNHH một thành viên là Doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% tổng số vốn Điều lệ. Hiện tại, trong số tài sản cố định của công ty có 01 tòa nhà 6 tầng chưa có nhu cầu sử dụng đến. Hỏi công ty tôi có được cho thuê tài sản này không? Văn bản nào nào quy định điều này? Mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cám ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Việc quản lý và sử dụng tài sản cố định đối với Doanh nghiệp nhà nước được quy định tại Điều 25 Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014 như sau:

  “1. Doanh nghiệp xây dựng, ban hành, thực hiện quy chế quản lý, sử dụng tài sản cố định.

  2. Doanh nghiệp được quyền cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản cố định theo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; nhượng bán, thanh lý tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không có nhu cầu sử dụng, không sử dụng được hoặc sử dụng không hiệu quả để thu hồi vốn.”

  Ngoài ra, Điều 26 Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp đã hướng dẫn việc Cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản như sau:

  1. Doanh nghiệp nhà nước được quyền cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản của doanh nghiệp đảm bảo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn theo quy định của pháp luật, trong đó:

  a) Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định các hợp đồng cho thuê tài sản có giá trị dưới 50% vốn chủ sở hữu ghi trong báo cáo tài chính quý hoặc năm của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định cho thuê tài sản nhưng giá trị còn lại của tài sản cho thuê không quá mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật Đầu tư công.

  b) Thẩm quyền quyết định sử dụng tài sản của doanh nghiệp để thế chấp, cầm cố vay vốn thực hiện theo quy định tại Điều 23 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

  2. Đối với Doanh nghiệp nhà nước được thành lập để thực hiện thường xuyên, ổn định sản xuất, cung ứng sản phẩm công ích, trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh khi cho thuê, cầm cố, thế chấp những tài sản trực tiếp phục vụ nhiệm vụ này phải được sự chấp thuận của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

  3. Việc sử dụng tài sản để cho thuê, thế chấp, cầm cố phải tuân theo đúng các quy định của Bộ luật Dân sự và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

  Như vậy trong trường hợp này, đối với tài sản cổ định là tòa nhà 06 tầng chưa có nhu cầu sử dụng, công ty có quyền cho thuê. Tuy nhiên, việc cho thuê của công ty phải theo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Nếu việc cho thuê không mang lại hiệu quả, ảnh hưởng đến số vốn đã đầu tư để xây dựng tài sản này thì không được thực hiện.

  Trên đây là quy định về việc cho thuê tài sản cố định của Doanh nghiệp nhà nước. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014. 

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn