Có được quốc hữu hóa tài sản của nhà đầu tư hay không?

Ngày hỏi:03/12/2018

Công ty tôi được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Công ty tôi có hoạt động chủ yếu là làm nhà đầu tư, chủ đầu tư các dự án tại Việt Nam. Công ty tôi muốn hỏi theo cơ chế pháp luật của Việt Nam thì các tài sản hợp pháp của công ty chúng tôi có thể bị quốc hữu hóa tại Việt Nam hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện nay thì chú trọng đến việc khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam. Theo đó, nhà đầu tư được quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà pháp luật không cấm, được tự chủ quyết định hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định pháp luật và quy định khác của pháp luật có liên quan; được tiếp cận, sử dụng các nguồn vốn tín dụng, quỹ hỗ trợ, sử dụng đất đai và tài nguyên khác theo quy định của pháp luật; Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu về tài sản, vốn đầu tư, thu nhập và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư, đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư; có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, phát triển bền vững các ngành kinh tế và tôn trọng và thực hiện các điều ước quốc tế liên quan đến đầu tư kinh doanh mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

   Pháp luật bảo đảm quyền sở hữu tài sản hợp pháp, hoạt động đầu tư kinh doanh của nhà đầu tư tại Việt Nam, việc chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài; bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật;...

   Trong đó, tại Điều 9 Luật Đầu tư 2014 có quy định:

   "Điều 9. Bảo đảm quyền sở hữu tài sản

   1. Tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa hoặc bị tịch thu bằng biện pháp hành chính.

   2. Trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai thì nhà đầu tư được thanh toán, bồi thường theo quy định của pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan."

   Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì pháp luật Việt Nam bảo đảm quyền sở hữu tài sản hợp pháp của nhà đầu tư. Theo đó, tài sản sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa hoặc bị tịch thu bằng biện pháp hành chính.

   Như vậy: Trường hợp tài sản được xác định là tài sản hợp pháp của nhà đầu tư thì sẽ không được quốc hữu hóa.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn