Có được tham gia đấu thầu công tác duy tu các tuyến đường của tỉnh?

Ngày hỏi:21/03/2019

Chào bạn cho mình hỏi cơ quan mình là đơn vị sự nghiệp 100% vốn nhà nước năm nay tỉnh mình có chủ trương đấu thầu công tác duy tu các tuyến đường. Vậy cho mình hỏi đơn vị mình có được tham gia đấu thầu không? Nếu không thì đơn vị mình được phép tham gia thầu ở những hình thức nào? Xin cảm ơn

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật Đấu thầu 2013 thì nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

   - Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

   - Hạch toán tài chính độc lập;

   - Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

   - Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

   - Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

   - Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

   - Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

   - Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

   Để đảm bảo tính chạnh tranh trong hoạt động đấu thầu thì nhà đầu tư, nhà thầu tham gia phải tuân thủ các quy định sau đây:

   - Nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả sơ tuyển.

   - Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây:

   + Chủ đầu tư, bên mời thầu;

   + Các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó;

   + Các nhà thầu khác cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế.

   - Nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu thực hiện hợp đồng, nhà thầu tư vấn kiểm định gói thầu đó.

   - Nhà đầu tư tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây:

   + Nhà thầu tư vấn đấu thầu đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất cho đến ngày ký kết hợp đồng dự án;

   + Nhà thầu tư vấn thẩm định dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất cho đến ngày ký kết hợp đồng dự án;

   + Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bên mời thầu.

   Như vậy: Trường hợp cơ quan bạn là đơn vị sự nghiệp 100% vốn nhà nước nếu đáp ứng đủ tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư và bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu kể trên thì có thể tham gia đấu thầu công tác duy tu các tuyến đường của tỉnh theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn