Có được tịch thu tài sản của nhà đầu tư bằng biện pháp hành chính hay không?

Ngày hỏi:03/12/2018

Công ty tôi là công ty nước ngoài, đang có mong muốn được đầu tư về Việt Nam (tôi là người Việt Nam nhưng ra nước ngoài định cư trước 1995, nay muốn về đầu tư tại quê hương), nhưng còn hạn chế về quy định của pháp luật Việt Nam. Các bạn có thể cho tôi biết, pháp luật Việt Nam có bảo đảm cho các tài sản hợp pháp của nhà đầu tư nước ngoài như tôi tại Việt Nam không bị tịch thu hành chính hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định pháp luật hiện hành thì pháp luật khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư (kể cà nhà đầu tư nước ngoài) thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam. Đồng thời pháp luật Việt Nam bảo đảm quyền sở hữu tài sản, hoạt động đầu tư kinh doanh của nhà đầu tư tại Việt Nam; bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài; đối với các dự án quan trọng thì Nhà đầu tư còn được bảo lãnh của chính phủ; bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật;...

   Trong đó, tại Điều 9 Luật Đầu tư 2014 có quy định:

   "Điều 9. Bảo đảm quyền sở hữu tài sản

   1. Tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa hoặc bị tịch thu bằng biện pháp hành chính.

   2. Trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai thì nhà đầu tư được thanh toán, bồi thường theo quy định của pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan."

   Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì pháp luật Việt Nam bảo đảm quyền sở hữu tài sản hợp pháp của nhà đầu tư. Theo đó, tài sản sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa hoặc bị tịch thu bằng biện pháp hành chính.

   Như vậy: Trường hợp tài sản được xác định là tài sản hợp pháp của nhà đầu tư thì sẽ không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tịch thu tài sản
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn