Cơ quan có trách nhiệm thu chi phí lựa chọn nhà thầu qua mạng

Ngày hỏi:16/01/2020

Theo quy định mới thì việc thu chi phí lựa chọn nhà thầu qua mạng thuộc về trách nhiệm của cơ quan nào? Mong nhận được giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điểm a Khoản 2 Điều 25 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT (Có hiệu lực từ 01/02/2020) quy định cơ quan có tránh nhiệm thu chi phí lựa chọn nhà thầu qua mạng, cụ thể như sau:

   => Trung tâm chịu trách nhiệm thu chi phí lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định tại Khoản 2 Điều 24 của Thông tư này. Tài khoản thu chi phí là tài khoản Việt Nam đồng của Trung tâm mở tại ngân hàng thương mại.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn