Cơ sở phê duyệt giá gói thầu

Ngày hỏi:03/01/2017

Ông Lê Đức Bằng (tỉnh Nghệ An) đang phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật có giá gói thầu tạm tính 100 triệu đồng, hình thức hợp đồng trọn gói. Ông hỏi, nếu áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói thì giá gói thầu có cần phải ghi giá tạm tính không?

  Nội dung này được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tư vấn như sau:

  • Điểm b, Khoản 2, Điều 35 Luật Đấu thầu 2013 quy định, đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, giá gói thầu được xác định trên cơ sở các thông tin về giá trung bình theo thống kê của các dự án đã thực hiện trong khoảng thời gian xác định; ước tính tổng mức đầu tư theo định mức suất đầu tư; sơ bộ tổng mức đầu tư.

   Đối với câu hỏi của ông Bằng, việc phê duyệt giá gói thầu được thực hiện theo quy định nêu trên.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn