Có thể ủy quyền cho ban Quản lý dự án nghiệm thu thanh toán?

Ngày hỏi:16/11/2016
Đơn vị tôi ký hợp đồng làm quản lý dự án xây dựng trụ sở tại các xã. Các dự án đều do UBND xã là chủ đầu tư nên Kho bạc Nhà nước huyện Thường Xuân yêu cầu Chủ tịch UBND xã phải ký giải ngân. Tôi xin hỏi, trong điều khoản hợp đồng có nội dung chủ đầu tư đã giao và ủy quyền cho bên Ban Quản lý dự án thực hiện các công tác nghiệm thu thanh toán thì có đúng quy định không? Kho bạc Nhà nước huyện yêu cầu như nêu trên có đúng không?
Mai Ngọc Cường - Thanh Hóa
 

  Nội dung này được Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa tư vấn như sau:

  • Hình thức quản lý dự án (đầu tư xây dựng trụ sở xã có tổng mức đầu tư trên 5 tỷ đồng) được quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

   Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban QLDA chuyên ngành, khu vực được quy định tại Điều 8 Thông tư 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng. Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này thì Ban QLDA chuyên ngành, khu vực thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án khác do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện.

   Theo nội dung phản ánh của ông Mai Ngọc Cường, trong điều khoản hợp đồng nói rõ chủ đầu tư (UBND xã) đã giao và ủy quyền cho Ban QLDA xây dựng của huyện thực hiện các công tác nghiệm thu thanh toán. Vì vậy, trường hợp Ban QLDA xây dựng của huyện được thành lập theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 6 Thông tư 16/2016/TT-BXD và đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Khoản 2, Điều 64 Nghị định 59/2015/NĐ-CP thì việc ủy quyền thực hiện công tác nghiệm thu thanh toán là phù hợp. Kho bạc Nhà nước huyện Thường Xuân yêu cầu việc ký giải ngân phải do Chủ tịch UBND xã là chưa phù hợp theo quy định.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn