Công dân tự do đăng ký ngành nghề kinh doanh?

Ngày hỏi:16/11/2015
Tôi chuẩn bị mở công ty và sẽ kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau. Đề nghị Luật sư tư vấn: Có phải mọi ngành nghề đều được tư do đăng ký kinh doanh không? (Thanh Tùng – Bắc Giang)

  Nội dung này được Luật gia Dư Hồng Nhung- Công ty Luật TNHH Everest tư vấn như sau:

  • Luật gia Dư Hồng Nhung - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

   Chúng tôi trích dẫn một số quy định của pháp luật để anh tham khảo, như sau:

   Bộ Luật Đầu tư năm 2014 quy định:

   “Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
   1. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.
   2. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 của Luật này.
   3. Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề quy định tại khoản 2 Điều này được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.

   4. Điều kiện đầu tư kinh doanh phải được quy định phù hợp với mục tiêu quy định tại khoản 1 Điều này và phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ của nhà đầu tư.

   5. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đó phải được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

   6. Chính phủ quy định chi tiết việc công bố và kiểm soát điều kiện đầu tư kinh doanh.”( Điều 7)

   Tại Điều 7 Luật Đầu tư năm 2014 có quy định ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Như vậy, không phải mọi ngành nghề kinh doanh đều được phép tự do đăng ký doanh. Các ngành, nghề đầu tư kinh doanh ó điều kiện đã được nhà nước quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.


  Nguồn:

  CÔNG TY LUẬT TNHH EVEREST
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn