Công khai thông tin hợp đồng dự án

Ngày hỏi:01/11/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Khi cơ quan nhà nước ký hợp đồng dự án với nhà thầu thì thông tin hợp đồng dự án có được công khia không? Nến có thì sẽ công khai lên đâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công khai thông tin hợp đồng dự án
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 1 Điều 41 Nghị định 63/2018/NĐ-CP quy định việc công khai thông tin hợp đồng dự án,cụ thể như sau:

   "Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng dự án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm công khai thông tin hợp đồng dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia."

   Như vậy, khi ký hợp đồng dự án PPP thì trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày ký thì CQNN có trách nhiệm công khai thông tin hợp đồng dự án PPP lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Gia hạn hợp đồng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn