Công thức xác định dự toán theo chuyên gia trong dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:11/03/2020

Công thức nào được sử dụng để xác định dự toán theo chuyên gia trong dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin? Văn bản mới nhất quy định về vấn đề này. Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công thức xác định dự toán theo chuyên gia trong dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin được quy định như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Mục 2 Phụ lục 05 ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BTTTT (có hiệu lực từ ngày 09/04/2020) quy định công thức xác định dự toán theo chuyên gia trong dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin như sau:

   Cdt = Ccg + Cql + Ck + TN + VAT (5.1)

   Trong đó:

   + Cdt: Chi phí của công việc cần lập dự toán;

   + Ccg: Chi phí chuyên gia trực tiếp;

   + Cql: Chi phí quản lý;

   + Ck: Chi phí khác;

   + TN: Thu nhập chịu thuế tính trước;

   + VAT: Thuế giá trị gia tăng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn