Công trình đã thuê đơn vị tư vấn giám sát cần phải thành lập tổ giám sát cộng đồng không?

Ngày hỏi:08/09/2016

Cho em hỏi các công trình đã thuê đơn vị tư vấn giám sát cần phải thành lập tổ giám sát cộng đồng không anh Bảo. Võ Văn Thọ

  Nội dung này được Trần Viết Bảo - Sở Xây dựng Bình Định tư vấn như sau:

  • Công trình đã thuê đơn vị tư vấn giám sát cần phải thành lập tổ giám sát cộng đồng không?
   (ảnh minh họa)
  • Võ Văn Thọ thân mến, theo quy định tại Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng đã nêu rất rõ những vấn đề bạn đang thắc mắc như mục tiêu, đối tượng, phạm vi, nội dung... của giám sát đầu tư của cộng đồng.

   Đối với nội dung hỏi, việc công trình đã có tư vấn giám sát có cần lập tổ giám sát đầu tư cộng đồng hay không, Sở Xây dựng trả lời như sau:

   Theo của Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg như sau :

   Điều 1. Giám sát đầu tư của cộng đồng

   Giám sát đầu tư của cộng đồng là hoạt động tự nguyện của dân cư sinh sống trên địa bàn xã, phường, hoặc thị trấn (sau đây gọi chung là xã) theo quy định của Quy chế này và các quy định pháp luật khác có liên quan, nhằm theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà thầu và đơn vị thi công dự án trong quá trình đầu tư; phát hiện, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các việc làm vi phạm các quy định về quản lý đầu tư để kịp thời ngăn chặn và xử lý các việc làm sai quy định, gây lãng phí, thất thoát vốn và tài sản nhà nước, xâm hại lợi ích của cộng đồng.

   Điều 2. Mục tiêu giám sát đầu tư của cộng đồng

   1. Góp phần đảm bảo hoạt động đầu tư phù hợp với các quy hoạch được duyệt, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và có hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

   2. Phát hiện, ngăn chặn để xử lý kịp thời các hoạt động đầu tư không đúng quy hoạch, sai quy định; các việc làm, gây lãng phí, thất thoát vốn và tài sản nhà nước, ảnh hưởng xấu đến chất lượng công trình, xâm hại lợi ích của cộng đồng.

   Điều 3. Đối tượng, phạm vi giám sát đầu tư của cộng đồng

   1. Đối tượng giám sát đầu tư của cộng đồng là:

   a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư;

   b) Chủ đầu tư;

   c) Các nhà thầu tư vấn, nhà thầu giám sát thi công, nhà thầu xây lắp, nhà thầu cung cấp thiết bị, vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu,... của dự án (sau đây gọi chung là các nhà thầu).

   2. Phạm vi giám sát đầu tư của cộng đồng:

   a) Các chương trình, dự án đầu tư (sau đây gọi chung là dự án đầu tư) có sử dụng vốn nhà nước và không thuộc diện bí mật quốc gia theo quy định của pháp luật có ảnh hưởng trực tiếp tới cộng đồng trên địa bàn của xã;

   b) Các dự án đầu tư bằng nguồn vốn và công sức của cộng đồng hoặc bằng nguồn tài trợ trực tiếp của các tổ chức, cá nhân cho xã;

   c) Các dự án đầu tư bằng nguồn vốn khác.

   Như vậy, hoạt động Giám sát đầu tư của cộng đồng là hoạt động tự nguyện của dân cư sinh sống trên địa bàn xã, phường, hoặc thị trấn, không phải do Chủ đầu tư thành lập.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Tỉnh Bình Định
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn