Công ty có phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay không?

Ngày hỏi:18/12/2018

Công ty tôi là công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam với 4 chủ sở hữu góp vốn mỗi người chiếm 25% vốn điều lệ công ty. Trong đó, có 3 thành viên là người nước ngoài (người Việt nhưng có quốc tịch nước ngoài). Vậy khi thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam thì công ty tôi có phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay không? Vì tôi biết đối với doanh nghiệp trong nước thì không phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công ty có phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Luật Đầu tư 2014 thì tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

   Mặt khác, Luật Đầu tư 2014 cũng quy định nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

   Do đó: Đối với trường hợp 3 thành viên của công ty bạn là người Việt nhưng mang quốc tịch nước ngoài, nên được xác định là Nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

   Đồng nghĩa, công ty của bạn được xác định là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

   Luật Đầu tư 2014 đồng thời quy định giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật Đầu tư 2014 thì các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

   - Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

   - Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế sau:

   (1) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

   (2) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm (1) nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

   (3) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế tại điểm (1) nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì các dự án đầu tư của tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên thì phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

   Do đó: Đối với trường hợp công ty bạn có 3 nhà đầu tư nước ngoài năm giữ 75% vốn điều lệ của công ty. Nên các dự án đầu tư của công ty đều phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

   Đồng nghĩa, công ty phải có trách nhiệm nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định tại Điều 38 Luật Đầu tư 2014 để được giải quyết theo thẩm quyền.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn