Công ty phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở đâu?

Ngày hỏi:18/12/2018

Công ty tôi có nhà đầu tư nước ngoài năm giữ tổng cộng 55% vốn điều lệ của công ty. Hiện tại công ty có một dự án đầu tư, ngoặt nỗi dự án này không nằm trên một tỉnh mà nó nằm trên địa bàn hai tỉnh khác nhau thì có phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay không? Nếu có thì công ty tôi phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở tỉnh nào? Hay công ty phải xin ở cả hai tỉnh thì mới được? Mong các luật sư giúp đỡ ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật Đầu tư 2014 thì các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

   - Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

   - Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế sau:

   (1) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

   (2) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm (1) nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

   (3) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế tại điểm (1) nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì các dự án đầu tư của tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên thì phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

   Do đó: Công ty bạn hiện có số nhà đầu tư nước ngoài năm giữ tổng cộng 55% vốn điều lệ của công ty. Nên thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

   Tại Khoản 3 Điều 38 Luật Đầu tư 2014 có quy định:

   "Điều 38. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

   ...

   3. Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

   a) Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

   b) Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư đó.

   Do đó: Đối với trường hợp công ty bạn thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn hai tỉnh khác nhau, thì nếu công ty bạn đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư của công ty tại tỉnh nào thì Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh đó có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn