Công ty sản xuất thức ăn gia cầm được hưởng ưu đãi đầu tư không?

Ngày hỏi:12/11/2019

Công ty mới thành lập sản xuất tinh chế thức ăn cho gia súc gia cầm ở huyện Kỳ Sơn - Nghệ An. Vậy cho hỏi công ty tôi được hưởng ưu đãi đầu tư như thế nào? Thuế suất cho thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng của công ty tôi là bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Mục II Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP thì sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản tại vùng đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng ưu đãi đầu tư.

   Bên cạnh đó, tại Điều 15 Luật đầu tư 2014 quy định hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư như sau:

   - Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp;

   - Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư;

   - Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

   Mặt khác tại Khoản 7 Điều 1 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013 quy định việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ áp dụng lãi suất 10% trong thời gian 15 năm.

   Như vậy, doanh nghiệp của bạn sẽ áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm cho thuế thu nhập doanh nghiệp.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn