Công ty tham gia liên danh đấu thầu có được phép tự ý ủy quyền cho nhà thầu khác hay không?

Ngày hỏi:26/07/2014
Công ty chúng tôi mới thành lập, chuyên thi công các công trình xây dựng cơ bản. Do năng lực còn hạn chế nên chúng tôi đã liên danh với Công ty A để đấu thầu (Công ty A là nhà thầu chính). Vậy sau khi trúng thầu Công ty A có được tự ý ủy quyền cho nhà thầu khác làm hết cả gói thầu không?

  Nội dung này được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 5 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 quy định: “Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ được tham gia dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh; trường hợp liên danh phải có văn bản thoả thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh”. Trên cơ sở thoả luận liên danh giữa công ty của anh (chị) và Công ty A là căn cứ để Bên mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu theo các tiêu chí của hồ sơ mời thầu. Trường hợp hồ sơ liên danh của công ty anh (chị) và Công ty A được đánh giá đạt yêu cầu, sẽ thực hiện thương thảo hợp đồng để xác định cụ thể về trách nhiệm, nội dung công việc thực hiện của từng nhà thầu theo đúng các nội dung đã thống nhất giữa 2 công ty trong thoả thuận liên danh. Khi thống nhất, Bên mời thầu mới thực hiện thẩm định, phê duyệt, công khai kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng.

   Như vậy, sau khi trúng thầu Công ty A không được tự ý uỷ quyền cho nhà thầu khác làm hết gói thầu mà phải thực hiện theo đúng thoả thuận liên danh đã ký kết.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hà Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn