Công ty thành lập theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì nhà đầu trong nước hay nước ngoài?

Ngày hỏi:01/11/2019

Công ty A là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, thành lập theo luật đầu tư nước ngoài tại việt nam, không đăng kí chuyển đổi theo Luật doanh nghiệp 2014, công ty A này muốn thành lập thêm công ty TNHHMTV về bất động sản, cho mình hỏi là trường hợp này thì công ty A này là nhà đầu tư trong nước hay nhà đầu tư nước ngoài?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đầu tiên, Công ty là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, thành lập theo luật đầu tư nước tại Việt Nam bản chất là tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam theo Luật đầu tư 2014.

   Theo Khoản 17 Điều 3 Luật đầu tư 2014 quy định: Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

   Đối chiếu lên Khoản 15 Điều 3 Luật đầu tư 2014 quy định: Nhà đầu tư trong nước là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

   Như vậy, tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam (Công ty A) là nhà đầu tư nước ngoài.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn