Đánh giá dự án đầu tư ra nước ngoài được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:29/11/2016

Đánh giá dự án đầu tư ra nước ngoài được quy định như thế nào? Xin chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Sắp tới công ty tôi sẽ tiến hành một số dự án đầu tư vậy nên tôi có thắc mắc mong được Ban biên tập tư vấn giúp đỡ. Đánh giá dự án đầu tư ra nước ngoài được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Bích Huyền (huyen****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đánh giá dự án đầu tư ra nước ngoài được quy định tại Điều 44 Nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư. Cụ thể,

   1. Trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá dự án:

   a) Nhà đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá kết thúc;

   b) Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, người có thẩm quyền quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư tổ chức thực hiện đánh giá đột xuất và đánh giá tác động khi cần thiết.

   2. Nội dung đánh giá kết thúc:

   a) Đánh giá kết quả thực hiện dự án so với quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài: Kết quả thực hiện mục tiêu của dự án; nguồn lực đã huy động; tiến độ thực hiện dự án; hiệu quả kinh tế của dự án;

   b) Đề xuất và kiến nghị.

   3. Nội dung đánh giá tác động:

   a) Thực trạng khai thác, vận hành và hiệu quả đầu tư dự án: Kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, tình hình tài chính của tổ chức kinh tế thành lập tại nước ngoài để thực hiện dự án; lợi nhuận của dự án, việc chuyển lợi nhuận về nước; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước Việt Nam; tình hình sử dụng lao động Việt Nam;

   b) Đề xuất và kiến nghị.

   4. Nội dung đánh giá đột xuất:

   a) Sự phù hợp của kết quả thực hiện dự án so với mục tiêu đầu tư;

   b) Mức độ hoàn thành khối lượng công việc so với quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

   c) Xác định phát sinh ngoài dự kiến (nếu có) và nguyên nhân;

   d) Ảnh hưởng của phát sinh ngoài dự kiến đến việc thực hiện dự án, khả năng hoàn thành mục tiêu của dự án;

   đ) Đề xuất và kiến nghị.

   Trên đây là quy định về Đánh giá dự án đầu tư ra nước ngoài. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 84/2015/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn