Đấu giá không thành có phải thanh toán thù lao dịch vụ đấu giá?

Ngày hỏi:12/09/2019

Nhà đầu tư trúng đấu giá tài sản bên em nhưng từ chối mua, có được xem là đấu giá thành không, đấu giá ngày 26/6/2019. Nếu không thì chi phí thù lao đấu giá bên em có thanh toán đầy đủ cho công ty đấu giá không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vấn đề thứ nhất, nhà đầu tư trúng đấu giá nhưng từ chối mua thì đấu giá có thành không?

   Căn cứ Khoản 4 Điều 2 Thông tư 50/2019/TT-BTC (Có hiệu lực ngày 01/10/2019), 6 trường hợp được xem đấu giá không thành công bao gồm:

   - Hết thời hạn đăng ký mà không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá;

   - Sau khi nộp tiền đặt cọc đến hết thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá không có nhà đầu tư nào nộp phiếu tham dự đấu giá;

   - Không có nhà đầu tư nào trả giá tại cuộc đấu giá;

   - Tất cả các nhà đầu tư trả giá cao nhất bằng nhau đều từ chối mua hoặc từ chối bỏ phiếu kín;

   - Nhà đầu tư trúng đấu giá nhưng từ chối mua;

   - Tất cả các nhà đầu tư vi phạm quy định của Quy chế đấu giá.

   Như vậy thì trường hợp nhà đầu tư trúng đấu giá nhưng từ chối mua thì đấu giá được xác định là không thành công.

   Vấn đề thứ hai, đấu giá không thành công thì có phải thanh toán thù lao dịch vụ đấu giá không?

   Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư 45/2017/TT-BTC quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản thì:

   Trường hợp đấu giá tài sản không thành thì người có tài sản đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản các chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ đã được hai bên thỏa thuận trong Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật đấu giá tài sản nhưng tối đa không vượt mức thù lao dịch vụ đấu giá tài sản trong trường hợp đấu giá thành.

   Như vậy, mặc dù đấu giá không thành nhưng bên bạn vẫn phải thanh toán các chi phí hợp lý, hợp lệ đã thỏa thuận với công ty đấu giá trong hợp đồng, mức thanh toán tối đa bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá trong trường hợp đấu giá thành.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đấu giá bất động sản
  Đấu giá quyền sử dụng đất
  Đấu giá tài sản
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn