Đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu có thể đấu giá ngoài trụ sở tổ chức bán đấu giá không?

Ngày hỏi:17/08/2019

Tôi muốn biết việc đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu có được thực hiện tại ngoài trụ sở tổ chức bán đấu giá được không hay nhất thiết phải đấu giá tại tổ chức bán đấu giá?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 8 Thông tư 50/2019/TT-BTC (Có hiệu lực ngày 01/10/2019) quy định địa điểm bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu, cụ thể như sau:

   "Cuộc đấu giá được tổ chức tại trụ sở của tổ chức đấu giá, doanh nghiệp mua bán nợ hoặc địa điểm khác theo thỏa thuận của doanh nghiệp mua bán nợ và tổ chức đấu giá."

   Như vậy, bên doanh nghiệp mua bán nợ và tổ chức đấu giá có thỏa thuận về địa điểm đấu giá thì việc đấu giá sẽ thực hiện tại địa điểm đã thỏa thuận chứ không nhất thiết đấu giá tại trụ sở của tổ chức đấu giá.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn