Đấu thầu, liên danh không thông báo trước có bị loại?

Ngày hỏi:21/11/2010
Thưa Luật sư Công ty chúng tôi mua hồ sơ dự thầu, đấu thầu công trình xây dựng. Do tiêu chí về năng lực chưa đủ nên chúng tôi có liên danh với một công ty khác không mua hồ sơ dự thầu. Khi mở thầu chúng tôi không được xét thầu vì không thông báo là nhà thầu liên danh (trong tiêu chí mời thầu chỉ định rõ phải có thông báo) Xin hỏi chúng tôi có vi phạm hay không? Xin cảm ơn Khổng Tòng Dục

  Nội dung này được Luật sư Đặng Đức Trí tư vấn như sau:

  • Kính chào anh.

   Tại điều 10 Luật đấu thầu quy định:

   "Điều 10. Điều kiện tham gia đấu thầu đối với một gói thầu

   Nhà thầu tham gia đấu thầu đối với một gói thầu phải có đủ các điều kiện sau đây:

   1. Có tư cách hợp lệ quy định tại Điều 7, Điều 8 của Luật này;

   2. Chỉ được tham gia trong một hồ sơ dự thầu đối với một gói thầu với tư cách là nhà thầu độc lập hoặc là nhà thầu liên danh. Trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ người đứng đầu của liên danh, trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với công việc thuộc gói thầu;

   3. Đáp ứng yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu hoặc thư mời thầu của bên mời thầu;

   4. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 11 của Luật này."

   Như vậy, theo tôi thì anh đã vi phạm khoản 2, 3 điều 10 trên nên họ làm vậy là đúng.
   Trân trọng


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn