Đầu tư dự án sản xuất thức ăn gia súc có được hưởng ưu đãi đầu tư không?

Ngày hỏi:21/11/2019

Công ty tôi sắp tới sẽ đầu tư sản xuất thức ăn gia súc tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, vậy cho hỏi với ngành nghề này thì công ty tôi có được hưởng ưu đãi đầu tư không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • - Căn cứ Phụ lục I Nghị định 118/2015/NĐ-CP thì ngành nghề sản xuất thức ăn gia súc thuộc danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư.

   - Theo Phụ lục II Nghị định 118/2015/NĐ-CP thì huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

   - Theo Điều 16 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 và Điều 16 Luật Đầu tư gồm:

   + Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục I Nghị định này.

   + Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Phụ lục II Nghị định này.

   Nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư: Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được hưởng ưu đãi đầu tư như quy định đối với dự án đầu tư thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   => Như vậy, căn cứ các quy định trên thì khi công ty bạn đầu tư vào ngành nghề sản xuất thức ăn gia súc tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thì sẽ hưởng ưu đãi đầu tư như quy định đối với dự án đầu tư thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Các ưu đãi về thuế có thể hưởng là thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, tiền sử dụng đất, thuê đất.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bảo đảm đầu tư
  Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  Cấp Giấy chứng nhận đầu tư
  Cấp Giấy phép đầu tư
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn