Đề án đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp nhà nước

Ngày hỏi:04/10/2018

Tìm hiểu quy định của pháp luật về việc thành lập Doanh nghiệp nhà nước, tôi được biết  khi thành lập doanh nghiệp do nhà nước nắm dữ 100% phần vốn điều lệ. Có vướng mắc tôi mong muốn nhận phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể: Đề án đầu tư vốn nhà nước để thành lập Doanh nghiệp nhà nước phải có các nội dung nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đề án đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp nhà nước quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014, cụ thể như sau:

   - Mục tiêu, sự cần thiết thành lập doanh nghiệp;

   - Tên gọi, mô hình tổ chức và thời gian hoạt động; ngành, nghề kinh doanh chính;

   - Tổng mức vốn đầu tư; vốn điều lệ; các nguồn vốn huy động;

   - Đánh giá tác động kinh tế - xã hội của việc thành lập doanh nghiệp đối với quy hoạch, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực và vùng kinh tế;

   - Hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội.

   Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014, Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn