Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Ngày hỏi:18/11/2016

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư thực hiện như thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên Lan Phương, hiện đang làm việc trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài, hiện công ty đang có nhu cầu điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư) do công ty muốn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Công ty giao cho tôi việc thực hiện các thủ tục này. Tôi xin hỏi thủ tục để công ty chúng tôi Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư đươc quy định như thế nào? Mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cám ơn (Lan Phương, lanp***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công ty đang sử dụng Giấy phép với tên "Giấy chứng nhận đầu tư" hoặc "Giấy phép đầu tư" thì Công ty cần thưc hiện các thủ tục sau trước khi thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư:

   - Đăng ký cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

   - Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

   Sau khi hoàn thành hai thủ tục trên, Công ty bạn mới có thể thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Lúc này được gọi là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

   Theo Điều 40 Luật đầu tư 2014, hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:

   a) Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

   b) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

   c) Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

   d) Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 33 của Luật này liên quan đến các nội dung điều chỉnh.

   - Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

   - Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính, tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

   - Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật đầu tư 2014 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn